Provozovatel:


Coolinzerce.cz je inzertní portál, který je provozovaný fyzickou osobou: Pavol Zbončák, IČO: 44863136, Adresa: Podzávoz 2499, 02201 Čadca, Číslo živnostenského rejstříku: 520-21831
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna -  Účet: 4137977013/0800
 
Portál umožňuje zpoplatněné zveřejnit nabídku zboží,služeb a jiného majetku soukromých osob ale i podnikatelských subjektů. 


Podnikatelské společnosti mohou inzerovat přímo svou podnikatelskou činnost.

 
 
 Cena Inzerce:
 
Propagace E-shop 600 Kč / 1 rok.
 
Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Coolinzerce.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a odbornou péčí, takže aby minimalizace všech případných rizik, která by při řádném využívání služeb Coolinzerce.cz mohla vzniknout, ať už třetím osobám.
 

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu  uživatele i bez jejich předchozího oznámení služby Server upravuje nebo inovuje.
 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění.


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.